Μουσείο Εκτύπωση

Γενική άποψη του Μουσείου καθώς και φωτογραφίες από εκπαιδευτικές επισκέψεις Σχολείων φαίνονται παρακάτω :