Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας Λ.Σ. Εκτύπωση

Το Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας Λιμενικού Σώματος (ΙΙΝΛΣ) εδρεύει στο Πειραιά και συγκεκριμένα στη θέση που βρισκόταν το παλιό Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο Πασαλιμάνι στο Πειραιά. Το Ινστιτούτο Ιστορίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ένα σύγχρονο μουσείο που αφορά την Εμπορική Ναυτιλία και εκτός από εκθέματα περιλαμβάνει και θαλασσογραφίες του Ζωγράφου - Καραβογράφου Αντώνη Μιλάνου.

Το Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας Λιμενικού Σώματος (ΙΙΝΛΣ) είναι ένα ιδιαίτερο ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στον Πειραιά και που τελεί υπό την εποπτεία του ΥΕΝΑΝΠ.

Αντικειμενικοί σκοποί του Ινστιτούτου αυτού είναι αφενός μεν η έρευνα και η μελέτη της ιστορίας και της εξέλιξης της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και αφετέρου η συλλογή, συντήρηση και η έκθεση - προβολή ναυτικών κειμηλίων ιστορικού ενδιαφέροντος, τόσο επί της ναυτιλίας όσο και επί του Λιμενικού Σώματος.

Για τους παραπάνω σκοπούς το εν λόγω Ινστιτούτο έχει εγκατασταθεί στο χώρο του άλλοτε ιστορικού θεάτρου "Παλλάς" του Πειραιά, επί της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη, πρώην Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 154, παρά τον λιμένα Ζέας (Πασαλιμάνι). Σημειώνεται ότι ο χώρος αυτός για αρκετές δεκαετίες χρησιμοποιούνταν ως γενικός χώρος εξετάσεων, αρμοδιότητας ΥΕΝ. Σήμερα όμως έχει διαμορφωθεί ανάλογα σε σπουδαίο μουσειακό χώρο που χωρίζεται σε τμήματα ιστορικών περιόδων, με χώρους προβολών, πλούσια ναυτική και ναυτιλιακή βιβλιοθήκη και πολλά εκθέματα, ξεκινώντας από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τη σύγχρονη.

Στη προσπάθεια δε, για την ενημέρωση του κοινού και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα στον παραπάνω χώρο του ΙΙΝΛΣ λειτουργεί διαρκής έκθεση με θέμα "Ελλήνων Νήες" που παρουσιάζεται σε ποικίλλες ενότητες.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας Λιμενικού Σώματος (ΙΙΝΛΣ) για τις φωτογραφίες που μας διέθεσε προκειμένου να αναδείξουμε και εμείς από την πλευρά μας το Μουσείο αυτό.