Ναυτική Εβδομάδα Εκτύπωση

Το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο συμμετέχει στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας που γίνεται κάθε δύο χρόνια υπό την αιγίδα του Πολεμικού Ναυτικού.