Βυζάντιο Εκτύπωση

Το τμήμα αυτό παρουσιάζει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα για πρώτη φορά, τη συστηματική μελέτη όλων σχεδόν των τύπων Βυζαντινών πλοίων, πολεμικών και εμπορικών από την αρχή του Μεσαίωνα (4ος αιώνας μ.χ.)έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453).

Το Βυζαντινό Ναυτικό κατά την εποχή της ακμής του, είχε αναπτύξει Τύπους πλοίων Ιστιοφόρων, από τους οποίους αργότερα προήλθαν οι περίφημες "Καραβέλλες". Όσοι υπηρετούσαν στα καράβια αυτά ήταν ελεύθεροι άνθρωποι και καλοπληρωμένοι.

Οι πηγές προέρχονται από εργασία του Πλοιάρχου του Βασιλικού Ναυτικού (1905) Σ. Πιτσιπιού. Όμως σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν, στη μελέτη και τα χαράγματα που βρέθηκαν, σε Βυζαντινούς ναούς, στην Ελλάδα και όχι μόνο, τα οποία χάραζαν οι Ναυτικοί στους τοίχους των ναών, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη τους στο Θεό για την επιστροφή τους (τάματα).