Αρχαιότητα Εκτύπωση

Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα πλοία των Αρχαίων Ελλήνων (τριήρεις, τριαντακοντόρους, πεντηκοντόρους, ολκάδες κ.ά.), πλοία που μετέφεραν τον Ελληνικό Πολιτισμό και το μεγαλείο του Ελληνικού πνεύματος στον τότε γνωστό κόσμο αλλά και που προάσπισαν ηρωϊκά τις θάλασσές μας.