Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων που είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθηση,ς το Μουσείο μας είναι εγκεκριμένο για να πραγματοποιεί τέτοιου είδους επισκέψεις, με Σχολεία, Συλλόγους, αλλά και ανεξάρτητα Γκρούπ.